Event

Event

วันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 มูลนิธิรักษ์เด็ก (TLSDF)

(1) ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ณ โรงเรียนบ้านดอยคำ ตำบลบ้านทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

โดยมูลนิธิรักษ์เด็กได้จัดกิจกรรมให้น้อง ๆ ได้ร่วมเล่นเกมรับขนมของรางวัลต่าง ๆ มากมาย เพื่อส่งมอบความสุข ความสนุกสนาน ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ไม่ระบุ
Tags: 

นิทรรศการให้ความรู้และร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในงานวิ่งข้ามโขงประจำปี 2023

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 
ผู้แทนองค์กรสมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา นำโดยมูลนิธิรักษ์เด็ก ในนามกองเลขานุการเครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา และมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง, มูลนิธิวัฒนเสรี,  ECPAT Foundation, ADDA Thailand และมูลนิธิรักษ์ไทย เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้และร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในงานวิ่งข้ามโขงประจำปี 2023 เพื่อยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ 
ณ บริเวณลานผาถ่าน ระเบียงโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

ทั้งนี้ ได้แถลงการณ์ข้อเสนอแนะจากแกนนำเยาวชนอำเภอเชียงของเพื่อยุติความรุนแรงแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ชุมชน ได้รับทราบ 

ไทย
Tags: 

“อบรมพัฒนากลไกการคุ้มครองเด็กระดับตำบลและกิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อนกับสภาเด็กและเยาวชน และคณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็กตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่”

29 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิรักษ์เด็ก, องค์การแพลนอินเตอร์เนชั้นแนลประเทศไทย ในนามของเครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา (LCRC) ได้ประสานความร่วมมือกับเทศบาลตำบลเมืองนะ  อำเภอเชียงดาว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

ไทย
Tags: 

#lannacrcfestival3

งานมหกรรม เด็กและสตรีส่งเสียง “ยุติความรุนแรง ขอพื้นที่ปลอดภัย” ครั้งที่ 3 ขึ้น #lannacrcfestival3
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2023
ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จ.เชียงใหม่
.
ที่เครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา #lcrc และเครือข่ายเยาวชนนักกิจกรรมเพื่อสิทธิเด็ก #crya ร่วมกับองค์กรที่ปรึกษาและองค์กรพันธมิตรเครือข่าย
.

ไทย
Tags: 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์วางแผนงานรณรงค์ด้วยกระบวนการ SHIFTครั้งที่ 2

เพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นสิทธิของเราทุกคน ทีมCRYA & SHIFT วางแผนการรณรงค์ประเด็นผลักดันสิทธิเด็กกับสิ่งแวดล้อมที่ดี ครั้งที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์วางแผนงานรณรงค์ด้วยกระบวนการ SHIFTครั้งที่ 2ในประเด็นสิทธิเด็กกับสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้เครือข่ายเยาวชนนักกิจกรรมเพื่อสิทธิเด็ก (CRYA)

ไทย
Tags: 

“อบรมพัฒนากลไกการคุ้มครองเด็กระดับตำบลและกิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อนกับสภาเด็กและเยาวชน"

16 กันยายน  2566 มูลนิธิรักษ์เด็ก, มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงในนามของเครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา (LCRC) ได้ประสานความร่วมมือกับเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 
.

ไม่ระบุ
Tags: 

หน้า