Event

Event

“การวิเคราะห์ปัญหาเด็กและเยาวชนและการถ่ายทำคลิปวีดีโอ”

มูลนิธิรักษ์เด็ก โดยโครงการพัฒนาเยาวชนอำเภอฝาง

ไทย
Tags: 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ "เพศวิถีศึกษา" ในสถานศึกษา

มูลนิธิรักษ์เด็ก โดยโครงการ “เสริมพลังชีวิตเด็กชาติพันธุ์ ; ส่งเสริมสิทธิเด็กด้านสุขภาวะทางเพศ การเข้าถึงสถานะบุคคลและได้รับการคุ้มครองจากกระบวนการค้ามนุษย์ (EICE )
ภายใต้โครงการ “PROCEED” จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้ "เพศวิถีศึกษา" ในสถานศึกษา อำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีคณะครูจากโรงเรียนวนาหลวง และโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จำนวน 30 คน เข้าร่วมรับการอบรม ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน สนับสนุนโดย องค์การช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทย (Save the Children Thailand)

ไทย
Tags: 

ประชุมและร่วมปรึกษาหารือของคณะกรรมการมูลนิธิรักษ์เด็ก

 มูลนิธิรักษ์เด็ก…..การจัดประชุมและร่วมปรึกษาหารือของคณะกรรมการมูลนิธิรักษ์เด็ก ซึ่งมี อาจารย์“ประยูร
อำไพพันธุ์” ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยกรรมการอีกหลายท่าน อาทิ คุณอุทัย อิสโร – คุณโอฬาริก ศรีวงค์ – อาจารย์อัมพรหัสศิริ – ดร.สังวาร วังแจ่ม – ดร.นิติธร เทพเทวิน-ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ – อาจารย์ชลนิษา มีมงคล – อาจารย์แสวง มานะแซม – คุณเกรียงไกร ไชยเมืองดี ฯลฯ ได้จัดประชุมขึ้นที่ โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่ เมื่อเที่ยงของวันที่ 3 สิงหาคม เป็นการจัดประชุมเพื่อเตรียมงานฉลองครบรอบยี่สิบปีของมูลนิธิรักษ์เด็ก ที่จะมีขึ้นในเร็ววันนี้

ไทย
Tags: 

การประชุมความร่วมมือของเอเชีย - แปซิฟิกครั้งที่ 5

การประชุมความร่วมมือของเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 5 ของการมีสิทธิและเครือข่ายของเด็ก ผู้เข้าร่วมจาก 22 ประเทศมาร่วมกันแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์หารือไอเดียใหม่ถามคำถามเข้าใจความเข้าใจและพูดคุยเกี่ยวกับการกระทำเกี่ยวกับปัญหาสิทธิของเด็กต่างๆเช่น
* สิทธิของเด็กในสภาพแวดล้อมดิจิทัล
* ความยุติธรรมสำหรับเด็กๆ
* เด็กและสิ่งแวดล้อม
* ครบรอบ 30 ปีของ uncrc
* การกำหนดงบประมาณสาธารณะสำหรับเด็กๆ

ไทย
Tags: 

อบรม แกนนำเยาวชนเรื่องการป้องกันหารตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา. โครงการ ICE Proceed. ดำเนินงานโดย มูลนิธิรักษ์ สนับสนุนจาก Save The Children ร่วมกับทีมครูวิทยากร. ถ่ายทอดกระบวนการสอนเพศวิถีกับคุณครูผู้สอน

มาถึงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้. 6-7 ก.ค 2562 ทีมครูแกนนำ และทีมแกนนำเยาวชนรุ่นพี่ และมูลนิธิรักษ์เด็ก. ตีเหล็กที่กำลังร้อน.

ด้วยการจัดอบรม แกนนำเยาวชนเรื่องการป้องกันหารตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และเสริมทักษะชีวิตเพื่อให้รู้สิทธิ. รู้รอด รู้ปลอดภัย.

ไทย
Tags: 

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (Unicef) ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานโครงการ

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (Unicef) ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานโครงการ :

ไทย
Tags: 

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยยูทาห์ สหรัฐอเมริกา เยี่ยมและศึกษาดูงานมูลนิธิรักษ์เด็ก :

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยยูทาห์ สหรัฐอเมริกา  เยี่ยมและศึกษาดูงานมูลนิธิรักษ์เด็ก :  

ไทย
Tags: 

กรมสุขภาพจิต-ชมรมพิทักษ์เด็ก เร่งแก้ปัญหาเด็กพฤติกรรมเสี่ยง

กรมสุขภาพจิต-ชมรมพิทักษ์เด็ก เร่งแก้ปัญหาเด็กพฤติกรรมเสี่ยง

เผยแพร่: 1 ก.พ. 2562 12:15   ปรับปรุง: 1 ก.พ. 2562 13:43   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ไทย
Tags: 

หน้า