Event

Event

อบรม แกนนำเยาวชนเรื่องการป้องกันหารตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา. โครงการ ICE Proceed. ดำเนินงานโดย มูลนิธิรักษ์ สนับสนุนจาก Save The Children ร่วมกับทีมครูวิทยากร. ถ่ายทอดกระบวนการสอนเพศวิถีกับคุณครูผู้สอน

มาถึงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้. 6-7 ก.ค 2562 ทีมครูแกนนำ และทีมแกนนำเยาวชนรุ่นพี่ และมูลนิธิรักษ์เด็ก. ตีเหล็กที่กำลังร้อน.

ด้วยการจัดอบรม แกนนำเยาวชนเรื่องการป้องกันหารตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และเสริมทักษะชีวิตเพื่อให้รู้สิทธิ. รู้รอด รู้ปลอดภัย.

ไทย
Tags: 

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (Unicef) ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานโครงการ

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (Unicef) ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานโครงการ :

ไทย
Tags: 

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยยูทาห์ สหรัฐอเมริกา เยี่ยมและศึกษาดูงานมูลนิธิรักษ์เด็ก :

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยยูทาห์ สหรัฐอเมริกา  เยี่ยมและศึกษาดูงานมูลนิธิรักษ์เด็ก :  

ไทย
Tags: 

กรมสุขภาพจิต-ชมรมพิทักษ์เด็ก เร่งแก้ปัญหาเด็กพฤติกรรมเสี่ยง

กรมสุขภาพจิต-ชมรมพิทักษ์เด็ก เร่งแก้ปัญหาเด็กพฤติกรรมเสี่ยง

เผยแพร่: 1 ก.พ. 2562 12:15   ปรับปรุง: 1 ก.พ. 2562 13:43   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ไทย
Tags: 

หน้า