Event

Event

การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิรักษ์เด็ก 20 กันยายน 2561

 

การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิรักษ์เด็ก 20 กันยายน 2561

 

 

ไทย
Tags: 

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 มูลนิธิรักษ์เด็กได้จัดงานวันเด็กร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยการจัดงานวันเด็กปีนี้ทางมูลนิธิรักษ์ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก มีซุ้มกิจกรรมเกมส์ให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วม และการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนปัจจัยต่างๆ จากผู้ใหญ่ใจดีคือ บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันประเทศไทยจำกัด บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่เชียงใหม่ บริษัทซันสวีทจำกัด ร้านสมุดลานนาเชียงใหม่ บริษัทน้ำดื่มกลาเซียร์ ร้านคลังขนมเชียงใหม่ บริษัทกาแฟวาวี ดร.สุดเขต สกุลทอง คุณพีระยศ สร้อยทอง คุณอรธิรา เล็กอำนวยพร คุณเอกมล แก้วเมือง บริษัทเชียบงใหม่ซีดส์จำกัด คุณวิชาณี ธันว์ธนะ คุ

ไทย
Tags: 

หน้า