บริจาค

"เงินบริจาคทุกบาทของท่านจะถูกนำไปจะถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการช่วยเหลือเด็กเพื่อสร้างความฝันของเขา"

"การหยิบยื่นโอกาส การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข การได้รับความรัก สิทธิอันพึงมีพึงได้เพื่อให้เขาสามารถก้าวและยืนอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเองอย่างภาคภูมิและมีความสุข"

ขอบคุณที่ร่วมบริจาคกับเรา "มูลนิธิ รักษ์เด็ก"
กรุณาโอนเงินมายังบัญชีธนาคารของเรา

ชื่อบัญชี : มูลนิธิ รักษ์เด็ก
ธนาคาร : ธนาคารกสิการไทย สาขา สี่แยกสนามบิน(เชียงใหม่)
เลขที่บัญชี : 414-2-11331-2