ติดต่อเรา

มูลนิธิรักษ์เด็ก

ตั้งแต่วันที 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไปสามารถติดต่อได้ที่  159/114 ม.10 อนุสารวิลล่า ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: +66 053.212757 | +66 053.212758

อีเมล์: tlsdf@csloxinfo.comrakdek.tlsdf@gmail.com

Social:  Facebook and Twitter!