อบรม แกนนำเยาวชนเรื่องการป้องกันหารตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา. โครงการ ICE Proceed. ดำเนินงานโดย มูลนิธิรักษ์ สนับสนุนจาก Save The Children ร่วมกับทีมครูวิทยากร. ถ่ายทอดกระบวนการสอนเพศวิถีกับคุณครูผู้สอน

มาถึงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้. 6-7 ก.ค 2562 ทีมครูแกนนำ และทีมแกนนำเยาวชนรุ่นพี่ และมูลนิธิรักษ์เด็ก. ตีเหล็กที่กำลังร้อน.

ด้วยการจัดอบรม แกนนำเยาวชนเรื่องการป้องกันหารตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และเสริมทักษะชีวิตเพื่อให้รู้สิทธิ. รู้รอด รู้ปลอดภัย.

เพื่อให้แกนนำเยาวชน. ได้มีทักษะความรู้การถ่ายทอดกิจกรรมสร้างสรรค์. ให้แก่ เพื่อนๆ. น้องๆ ในโรงเรียน. และ ชุมชนของตนเองได้. ร่วมผนึกกำลังทีมคุณครู. ผู้นำชุมชน. ต่อไป

 

Tags: