การประชุมคณะทำงานคุ้มครองเด็กตำบลม่อนปิ่น เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็ก

26 กันยายน 2562 โครงการพัฒนาเยาวชนอำเภอฝาง (DMAP) ภายใต้ดำเนินงานของมูลนิธิรักษ์เด็ก ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (Unicef) ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานคุ้มครองเด็กตำบลม่อนปิ่น เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กบ้านห้วยหมากเลี่ยม และบ้านหนองไผ่ โดยมี นายการุณ รัตนธรรม
นายก อบต.ม่อนปิ่น ให้เกียรติเป็นประธานนำการประชุม ซึ่งคณะทำงานคุ้มครองเด็กชุดนี้ได้รับการอบรมความรู้และจัดตั้งเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นกลไกที่สำคัญและมีความเข้มแข็งด้านความร่วมมือการดูแลปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กในระดับตำบลที่น่าชื่นชมและดีใจแทนเด็กๆทุกคนในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 

Tags: