กรมสุขภาพจิต-ชมรมพิทักษ์เด็ก เร่งแก้ปัญหาเด็กพฤติกรรมเสี่ยง

กรมสุขภาพจิต-ชมรมพิทักษ์เด็ก เร่งแก้ปัญหาเด็กพฤติกรรมเสี่ยง

เผยแพร่: 1 ก.พ. 2562 12:15   ปรับปรุง: 1 ก.พ. 2562 13:43   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กรมสุขภาพจิตจับมือ “ชมรมพิทักษ์เด็ก พิทักษ์อนาคต” เร่งแก้ปัญหาเด็กมีพฤติกรรมเสี่ยง ก่อนเติบโตเป็นภัยสังคม 

เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศาสนต์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ให้การต้อนรับและหารือคณะบุคคลจิตอาสาจากนานาอาชีพในนาม “ชมรมพิทักษ์เด็ก พิทักษ์อนาคตชาติ” ผลการหารือได้ข้อสรุปว่า ถ้าไม่เร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เด็กและเยาวชนส่วนที่มีพฤติกรรมเป็นปัญหาจะเติบโตกลายเป็นภัยสังคม แทนที่จะเป็นอนาคตที่ดีของชาติ กลับทำลายความหวังของชาติ ไม่เพียงเป็นภัยต่อเด็กด้วยกัน แต่ยังเป็นภัยต่อผู้ใหญ่ที่ผ่านเข้าไปในสถานการณ์ก่ออาชญากรรมของเด็ก ดังข่าวที่ปรากฏประจักษ์ชัดผ่านสื่อทุกวันนี้

“โรงเรียนพ่อแม่แห่งชาติ ต้องเป็นความหวังของสังคม เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ ให้ความรู้ในการเลี้ยงลูกในหลักสูตร เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เสียอนาคต ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยี รู้จักเสพสื่อในทางที่เกิดประโยชน์ ในขณะเดียวกันพ่อแม่ต้องให้เวลากับลูกให้มาก ขณะนี้ปรากฎว่าพ่อแม่จำนวนไม่น้อยทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวหายไป เราเห็นชินตากับภาพพ่อแม่ลูกนั่งอยู่ด้วยกัน แต่ต่างคนต่างก้มหน้าอยู่กับมือถือ นี่แหละครับต้นตอของปัญหา” อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าว

ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิตจะเร่งร่างหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ความรู้ออนไลน์ และผ่านสื่อมวลชนทุกสาขาอย่างเป็นระบบในรูปจดหมายข่าวจากโรงเรียนพ่อแม่ และจัดอบรมคณะทำงานด้านเด็ก เช่น มูลนิธิรักษ์เด็ก มูลนิธิเด็ก ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ฯลฯ เพื่อขยายเครือข่ายช่วยกรมสุขภาพจิต เข้าไปอบรมให้ความรู้พ่อแม่ในสถานที่ทำงาน รวมทั้งประสานกับ กระทรวงศึกษาธิการในการจัดอบรมหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ในวันที่พ่อแม่มามอบตัวนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียน

ชมรมพิทักษ์เด็ก พิทักษ์อนาคตชาติ จะร่วมกับกรมสุขภาพจิตในการเผยแพร่หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่แห่งชาติ เข้าไปในองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่มีเครือข่ายสมาชิกทั่วประเทศ เช่น สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ เพื่อให้สามารถเผยแพร่หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่แห่งชาติไปถึงพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทั่วประเทศ

ด้านนายอนันตชัย ไชยเดช ทนายความ หนึ่งในคณะกรรมการชมรมพิทักษ์เด็ก พิทักษ์อนาคตชาติฯ กล่าวว่า เรายังต้องดำเนินการทบทวนในเรื่องกฎหมายเด็ก และความรับผิดชอบในทางแพ่งและอาญาที่พ่อแม่ของผู้เยาว์จะต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายถ้าไปละเมิดผู้อื่น ต้องให้มีบทลงโทษที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่รุนแรงในปัจจุบัน การที่บทลงโทษให้ความปรานีกับเด็กมากไปทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองละเลยต่อการดูแลควบคุมเด็ก ในขณะเดียวกันอาจทำให้เด็กถูกใช้เป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพได้

Tags: