“การประชุมเด็กระดับภูมิภาคเอเซีย ปี 2566 #เติบโตไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 16-21 สิงหาคม 2566

“การประชุมเด็กระดับภูมิภาคเอเซีย ปี 2566 #เติบโตไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 16-21 สิงหาคม 2566 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

(Asia Regional Children’s Meeting #ThrivingTogether16-21 August 2023 | Manila, Philippines)

                   มูลนิธิรักษ์เด็ก (The  Life  Skill  Development  Foundation; TLSDF) ได้รับการสนับสนุนจาก ‘เครือข่ายสิทธิเด็กเอเชีย’ (Child Rights Coalition Asia; CRC Asia)ได้สนับสนุนตัวแทนเด็กและเยาวชนที่มีประสบการณ์และสนใจเข้าร่วมการ ประชุมเด็กระดับภูมิภาคเอเซีย ปี 2566 #เติบโตไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 16 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปินส์ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์และสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในฐานะผู้สนับสนุนและปกป้องสิทธิเด็กร่วมกัน รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นและคำแนะนำของเด็กสำหรับการดำนินงานส่งเสริมสิทธิเด็กของ CRC Asia พร้อมกับเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเด็กในภูมิภาคเอเชีย ในการนี้ มีตัวแทนเครือข่ายเยาวชนนักกิจกรรมเพื่อสิทธิเด็ก (CRYA) จากภาคเหนือของประเทศไทย เข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว จำนวน 2 คนและผู้ดูแล 1 คน

 

Tags: