วันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 มูลนิธิรักษ์เด็ก (TLSDF)

(1) ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ณ โรงเรียนบ้านดอยคำ ตำบลบ้านทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

โดยมูลนิธิรักษ์เด็กได้จัดกิจกรรมให้น้อง ๆ ได้ร่วมเล่นเกมรับขนมของรางวัลต่าง ๆ มากมาย เพื่อส่งมอบความสุข ความสนุกสนาน ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

และ

(2) การมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2567

ให้แก่น้อง ๆ เด็กและเยาวชนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 คน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

 

Tags: