การประชุมสุดยอดตัวแทนกลุ่มเด็กแห่งทวีปเอเชีย 2019 เชิดชูความยุติธรรมเพื่อเด็ก และไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลัง

 

Tags: