นิทรรศการแสดงผลงานด้านทักษะวิชาชีพระยะสั้นของนักเรียน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

มูลนิธิรักษ์เด็ก ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพฝางและ 7 รร.นำร่องในพื้นที่ 5 ตำบลของอำเภอฝางประกอบด้วย รร.บ้านแม่ข่า รร.บ้านม่อนปิ่นรร.บ้านสันป่าแดง รร.บ้านทุ่งหลุก รร.บ้านปางสัก รร.บ้านต้นผึ้ง และ รร.บ้านม่วงชุม ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านทักษะวิชาชีพระยะสั้นของนักเรียน ณ วิทยาลัยการอาชีพฝางโดยมี นางนุชสรา ปานทองคำ รองผู้อำนวยการ

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้มีศึกษานิเทศก์ จาก สพป.เขต3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครูนักเรียน จากวิทยาลัยการอาชีพฝาง และ 7 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทักษะวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 366 คน แยกเป็น 15 วิชา และ ทางโครงการ ฯ จะดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียนทั้ง 7 โรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนที่กำลังจะจบการศึกษาให้มุ่งสู่การเรียนสายอาชีพหกสิบเปอร์เซ็นต์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อให้เยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนต่อไป

 

Tags: