มูลนิธิรักษ์เด็ก ขอรับบริจาค ด่วน! ช่วยชีวิตผู้ยากไร้

มูลนิธิรักษ์เด็ก ขอรับบริจาค ด่วน! ช่วยชีวิตผู้ยากไร้

 

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  (COVID-19) ซึ่งเป็นการระบาดกระจายทั่วโลก (Pandemic) มีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทุกวัน *(6 เมษายน 2563) แม้ว่าจะยังมีเด็กจำนวนน้อยที่ติดเชื้อไวรัสนี้ แต่สมาชิกในครอบครัว ผู้เลี้ยงดูสามารถแพร่เชื้อสู่เด็กได้ตลอดเวลา และในทางตรงกันข้ามเด็กๆก็อาจแพร่เชื้อให้กับสมาชิกในครอบครัวได้เช่นกัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว ในขณะที่หญิงตั้งครรภ์ต้องมีความระมัดระวังสูงขึ้นในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนานี้ไม่ให้แพร่สู่ทารก เนื่องจากมีกรณีเด็กอายุต่ำกว่าสิบสองสัปดาห์ติดเชื้อไวรัสนี้และแพทย์ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของการติดเชื้อได้ว่าติดจากในครรภ์มารดาหรือเมื่อแรกคลอด

 

ด้วยตระหนักว่าพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิรักษ์เด็ก บนดอยสูง ชนบทห่างไกลและชายแดน ใน 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่วนใหญ่เป็นประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมืองและคนงานข้ามชาติ* ซึ่งมีความยากจน สภาพที่อยู่อาศัยแออัด มีหลายบ้านที่มีห้องเพียงห้องเดียวแต่อยู่อาศัยหลายคนและใช้ห้องนี้ทั้งเป็นห้องนอน ห้องครัวและห้องอาหาร ทำให้การป้องกันโรคโคโรนาไวรัสไม่สามารถกระทำตามคำแนะนำให้อยู่ห่างกันสองเมตร  ไม่พบปะผู้คน (Social Distancing) และด้วยความยากจน ไม่สามารถซื้อสบู่ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ทิซซูเปียกและน้ำยาฆ่าเชื้อ มาใช้ในบ้านเพื่อการป้องกันโรคได้ พวกเขาเหล่านี้จึงตกเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคชนิดนี้ ประกอบกับการที่ญาติพี่น้อง ลูกๆวัยทำงานที่ไปทำงานต่างถิ่นแล้วต้องกลับมาบ้านเพราะถูกเลิกจ้างทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศจำนวนมากเช่นเดียวกับประชากรพื้นราบ เด็กๆลูกหลานของประชากรกลุ่มนี้จึงยิ่งมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วย อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

  

ดังนั้น มูลนิธิรักษ์เด็ก ขอรับบริจาค ด่วน! สบู่ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ทิซซูเปียกและน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือหากท่านจะร่วมบริจาคเป็นเงินสด ก็มีความยินดี เพื่อจัดทำ “ชุดเครื่องมือป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด COVID-19” และสื่อความรู้สำหรับเด็กและครอบครัว จัดส่งให้แก่ครอบครัว กลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมืองและคนงานข้ามชาติ กว่า 18000 ครัวเรือน รวมประชากรกว่า 58000 คน ในพื้นที่ 5 อำเภอ 3 จังหวัดคือ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน อ.ปางมะผ้า และ อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.สันทราย และ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 

**(ครอบครัวและเด็กๆ ของคนงานข้ามชาติ มีความเสี่ยงทวีคูณ เนื่องจากมาตรการการป้องกันโรคและการเยียวยาจากรัฐบาล ไม่มีงบประมาณครอบคลุมถึงประชากรกลุ่มที่ยังไม่มีสัญชาติไทย)

ขอบคุณที่ร่วมบริจาคกับเรา "มูลนิธิ รักษ์เด็ก"
กรุณาโอนเงินมายังบัญชีธนาคารของเรา

ชื่อบัญชี : มูลนิธิ รักษ์เด็ก
ธนาคาร : ธนาคารกสิการไทย สาขา สี่แยกสนามบิน(เชียงใหม่)
เลขที่บัญชี : 414-2-11331-2

 

Tags: