กิจกรรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

มูลนิธิรักษ์เด็ก โดยโครงการสนับสนุนการรักษาโรคหัวใจแก่เด็กและครอบครัวที่อยู่ในภาวะยากลำบาก (Pediatric and Family Cardiac Program /PFCP) ร่วมกับทีมแพทย์ & พยาบาล โรงพยบาลลำปางและโรงพยาบาลเชียงคำ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของโครงการ จัดกิจกรรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อสร้างความตระหนักทั้งในเด็กและผู้ใหญ่เกี่ยวกับโรคหัวใจและวิธีการป้องกันรักษา ตลอดจนการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ แจกจ่ายให้กับผู้ป่วยและบุคคลทั่วไปที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการ 85 คน.เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา

 

Tags: