โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์วางแผนงานรณรงค์ด้วยกระบวนการ SHIFTครั้งที่ 2

เพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นสิทธิของเราทุกคน ทีมCRYA & SHIFT วางแผนการรณรงค์ประเด็นผลักดันสิทธิเด็กกับสิ่งแวดล้อมที่ดี ครั้งที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์วางแผนงานรณรงค์ด้วยกระบวนการ SHIFTครั้งที่ 2ในประเด็นสิทธิเด็กกับสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้เครือข่ายเยาวชนนักกิจกรรมเพื่อสิทธิเด็ก (CRYA)

พร้อมกับทดลองเรียนรู้การรณรงค์ ในวันเยาวชนแห่งชาติ ณ ประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่สนับสนุนและจัดโดยเครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา (LCRC) ,เครือข่ายเยาวชนนักกิจกรรมเพื่อสิทธิเด็ก(CRYA) ,มูลนิธิรักษ์เด็ก,SHIFT ,Child Rights Coalition Asia,Save The Children,PLAN International,Sverige(กระทรวงการต่างประเทศเนเธอแลนด์) และterre der hommes

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่

#CRC #LCRC #CRYA #GeneralComment26 #GC26 #Saveourplabet #SaveourFUTURE #สิทธิเด็กกับสิ่งแวดล้อมที่ดี

 

Tags: