ไพรด์เยาวชน 2023 (Youth Pride 2023)

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 
 ตัวแทนจาก เครือข่ายเยาวชนนักกิจกรรมสิทธิเด็ก (CRYA) #CRYA #LCRC ได้เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม ไพรด์เยาวชน 2023 (Youth Pride 2023) โดย Tomorrow’s Leader x Bangkok Pride และผู้สนับสนุนร่วมจัดงานอย่าง  Save the Children ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
.
โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้เยาวชน LGBTIQN+ เป็นศูนย์กลางและเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนงาน โดยเฉพาะประเด็นรณรงค์ที่เป็นความสนใจของเยาวชน อีกทั้งเป็นการสร้างการตระหนักรู้ และการรณรงค์ประเด็นที่เยาวชนผู้มีความหลากหลายสนใจและให้ความสำคัญ 
.
กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ และพันธมิตรของชุมชน LGBTIQN+ ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และหนุนเสริมการทำงานผลักดันเชิงนโยบายที่ส่งเสริมความเสมอภาค และลดปัญหาการเลือกปฏิบัติ และตีตราเยาวชน LGBTIQN+ ให้เกิดขึ้น และร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ #PrideMonth ในปี 2566 นี้ 
.
ผู้ประสานงานโครงการ (ดาว) 
มูลนิธิรักษเด็ก (กองเลขานุการฯ LCRC) 

 

Tags: