วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล Orange Days

เชิญชวนทุกท่านมีส่วนร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในการรณรงค์

Orange Days  16 วัน  (เริ่มตั้งแต่วันที่  25 พ.ย - 10ธ.ค 2565 ) โดยเริ่มวันที่  25พ.ย. ซึ่งเป็นวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล   ในปีนี้ ภายใต้หัวข้อ "ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิง"

มาร่วมแชร์และติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความตระหนักสู่สาธารณชนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก  กับมูลนิธิรักษ์เด็ก

#unite #orangedays

#OrangeTheWorld #orangedays2022

#เครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา

#มูลนิธิรักษ์เด็ก

#Kindernothilfe

 

Tags: