มหกรรม เด็กและสตรีส่งเสียง : “ยุติความรุนแรง ขอพื้นที่ปลอดภัย”

เชิญร่วมงาน  มหกรรม เด็กและสตรีส่งเสียง : “ยุติความรุนแรง ขอพื้นที่ปลอดภัย”

Lanna CRC Festival #2:    Child-Friendly Space to End Violence against Children and Women

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีการลงสัตยาบันรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของประเทศไทย

โดย เครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา (Lanna Child Rights Coalition ; LCRC)

วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕      ณ ห้องกัลปพฤกษ์และห้องชัยพฤกษ์ (อาคารจัดนิทรรศการ ๑)

อุทธยานหลวงราชพฤกษ์  จังหวัดเชียงใหม่

ประสานงานโดย มูลนิธิรักษ์เด็ก ในฐานะกองเลขานุการ

 

 

Tags: