Work for us

ประกาศรับสมัครงาน ปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)

มูลนิธิรักษ์เด็ก

(The Life Skills Development Foundation)

“พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสิทธิเด็ก”

ประกาศรับสมัครงาน ปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)

1.   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี และการเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

ไทย