ประชุมและร่วมปรึกษาหารือของคณะกรรมการมูลนิธิรักษ์เด็ก

 มูลนิธิรักษ์เด็ก…..การจัดประชุมและร่วมปรึกษาหารือของคณะกรรมการมูลนิธิรักษ์เด็ก ซึ่งมี อาจารย์“ประยูร
อำไพพันธุ์” ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยกรรมการอีกหลายท่าน อาทิ คุณอุทัย อิสโร – คุณโอฬาริก ศรีวงค์ – อาจารย์อัมพรหัสศิริ – ดร.สังวาร วังแจ่ม – ดร.นิติธร เทพเทวิน-ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ – อาจารย์ชลนิษา มีมงคล – อาจารย์แสวง มานะแซม – คุณเกรียงไกร ไชยเมืองดี ฯลฯ ได้จัดประชุมขึ้นที่ โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่ เมื่อเที่ยงของวันที่ 3 สิงหาคม เป็นการจัดประชุมเพื่อเตรียมงานฉลองครบรอบยี่สิบปีของมูลนิธิรักษ์เด็ก ที่จะมีขึ้นในเร็ววันนี้

 

 

 

Tags: