กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 มูลนิธิรักษ์เด็กได้จัดงานวันเด็กร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยการจัดงานวันเด็กปีนี้ทางมูลนิธิรักษ์ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก มีซุ้มกิจกรรมเกมส์ให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วม และการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนปัจจัยต่างๆ จากผู้ใหญ่ใจดีคือ บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันประเทศไทยจำกัด บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่เชียงใหม่ บริษัทซันสวีทจำกัด ร้านสมุดลานนาเชียงใหม่ บริษัทน้ำดื่มกลาเซียร์ ร้านคลังขนมเชียงใหม่ บริษัทกาแฟวาวี ดร.สุดเขต สกุลทอง คุณพีระยศ สร้อยทอง คุณอรธิรา เล็กอำนวยพร คุณเอกมล แก้วเมือง บริษัทเชียบงใหม่ซีดส์จำกัด คุณวิชาณี ธันว์ธนะ คุณชาญชัย บริบูรณ์ธนวัฒน์ พื้นที่ อ.ปาย ร้านบ่อเงินบ่อทอง ร้านเบญมาศ ร้านพีพีหมูสด ร้านเอเพาเวอร์ บริษทีโอทีจำกัด คุณชนะ สิงห์แก้วฟู ร้านคุณเล็กของชำ คุณจิรายุส ธรรมมงคล ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ของขวัญ ของรางวัลให้แก่เด็กๆ ในวันเด็กปีนี้ค่ะ

Tags: