ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจเด็กและผู้ใหญ่ ณ รพ.สต. รพ.สต.บ้านเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒๐-๒๑ พ.ย. ๒๕๖๔

 

Tags: