EVENT

วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล Orange Days
มหกรรม เด็กและสตรีส่งเสียง : “ยุติความรุนแรง ขอพื้นที่ปลอดภัย”
สัมมนาติดตามผลการดำเนินงานและพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ รับรองธรรมนูญของเครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา
ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2565 และมอบของขวัญให้กับคณะกรรมการของมูลนิธิฯ
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรักษ์เด็ก วิสามัญครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิลล์
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจเด็กและผู้ใหญ่ ณ รพ.สต. รพ.สต.บ้านเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒๐-๒๑ พ.ย. ๒๕๖๔

Pages