โครงการสนับสนุนการรักษาโรคหัวใจแก่เด็กและครอบครัว ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก

โครงการสนับสนุนการรักษาโรคหัวใจแก่เด็กและครอบครัว ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก

   Pediatric and Family Cardiac Program provides life-saving cardiac surgeries for children and adults who lack the resources to pay for the healthcare they need, and builds knowledge amongst the public and nurses on preventing and caring for heart disease.

 

Tags: